cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping wholesale nfl jerseys china wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys for sale cheap jerseys free shipping wholesale nfl jerseys from china cheap nfl jerseys sale cheap nike nfl jerseys china wholesale jerseys free shipping cheap nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale china jerseys wholesale cheap coach handbags outlet authentic designer handbags cheap coach handbags outlet cheap coach purses outlet discount coach bags coach bags sale coach purse outlet cheap real coach purses coach handbags sale online coach purse outlet michael kors outlet online store cheap michael kors bags cheap michael kors purse michael kors factory outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors purses michael kors bags outlet online cheap michael kors purse michael kors handbags discount

Nisan 2008

W mahallesi

Onur BA�T�RK 04.04.2008

Ve W mahallesinde bir S�d�ka 

W Mahallesi�ndeki �air Nedim Caddesi resmen ikiye ayr�lm�� gibi dedim ya. 

��te caddenin di�er ucunda, yani A�a�� Nedim taraf�nda bir mekan ke�fettim, ad� S�d�ka. 

G�nd�zleri kafe, geceleri meze restoran� olan S�d�ka�n�n sahibi de (bildiniz) bir S�d�ka, yani S�d�ka Karaman. 

Aslen m�hendis olan S�d�ka, bir d�nem me�hur Cibalikap� Bal�k��s��na ortakm��. 

Oradan ayr�ld�ktan sonra uzun s�re mekan a�mak i�in yer aram��. 

En sonunda bu k���c�k yeri bulmu�. Eskiden birahane olan mekan� kendi elleriyle (harbiden kendi elleriyle ama, prizleri bile kendisi se�mi�) s�f�rdan yaratm��. Sonu� nefis olmu� ger�ekten. D��ar�dan hemen fark edilen s�cak bir mekan S�d�ka. 

Mezeleri de �yle. Uzun zamand�r ��yle tad�na vara vara meze yemi�li�im yoktur, burada mezeye/ota doyamad�m diyebilirim. 

Hele o fava nas�l bir �eydi �yle... 

Meze var diye buray� klasik bir meyhane zannetmeyin. Tamam i�ki var, ama �yle meyhane m�zikleri, dekorasyonu, g�r�lt�s�/sigara duman� filan yok i�eride. Ayr�ca hijyen �tesi bir yer. ��nk� S�d�ka �yle bir kad�n. 

W�nun �te taraf�ndaki S�d�ka�y� mutlaka ke�fediniz derim. Yeri de kolay: Ma�azalar bitince y�z metre y�r�y�n, hemen sa�da.