adidas nmd for men Cheap Adidas Yeezy Boost 350 Authentic Women Nike Free Run 5 Shoes 2016 NMD Runner Running Shoes for Cheap Sale adidas Originals ZX Flux Champs Sports Adidas ZX flux Official Shop Cheap Oakleys Shipped from USA Cheap Oakley Sunglasses Online adidas Originals ZX 750 Adidas Stan Smith Women's Sneaker new style on Stephen Curry shoes Cheap Authentic Nike Air Max Tailwind 8 Adidas Originals Superstar Men's Find adidas torsion NIKE air max flyknit in Shoes for Men eBay Nike Air Huarache Online Store Men Kobe Shoes Nike 11 Foot Locker Joe's New Balance Outlet air jordan 13 Adidas Mens ZX Flux

8 Nisan 2008

 

 S�d�ka �lk Meze Restoran?/font>

Bir birahanenin yerine a��lan S�d�ka, sahibinin ad�n?ta��yor. Bu gen?kad�n, sade ve ��k mekan�nda muhte�em bal�klar, kalamarlar, otlar, mezeler haz�rl�yor. Bob Dylan`�n `The Times They`re a Changin` �ark�s�nda s�yledi�i gibi, toplumsal, sosyal bir de�i�imin g�be�indeyiz. 1960`lar kadar radikal bir de�i�im de�il, ama bizim i�in epey h�zl?say�labilecek bir d�nem.Bu de�i�imden herkes, her yer nasibini al�yor. Bir g�n pop�ler olan mekan, ertesi g�n unutuluveriyor. Tost b�feleri, esnaf lokantalar�ndan ba�ka alternatifi olmayan bir cadde, birdenbire ��m��k butiklerle, restoranlarla g�z kama�t�rabiliyor.

Akaretler`le Fulya`y? birbirine ba�layan �air Nedim de bu de�i�imden nasibini ald? W Oteli`nin 200-300 metre ilerisinde, k�rm�z?sade tabelas�yla caddede bir �i�ek gibi parlayan bir meze restoran?a��ld? S�d�ka! �zbe bir birahanenin yerine a��lan S�d�ka, sahibinin ad�n?ta��yor. Bu gen?kad�n, sade ve ��k mekan�nda muhte�em tazelikte bal�klar, kalamarlar, otlar, mezeler haz�rl�yor. �ddia ediyorum: B�rak�n �air Nedim`i, �stanbul`da az bulunacak tatlar bunlar!

�n�aat m�hendisi olan S�d�ka, yeme-i�me d�nyas�nda yeni de�il: Moda`daki Cibalikap?Bal�k��s?/span>`n�n eski orta�� ve kurucusu. �imdi kendi k���k d�kkan?var, bu gidi�le i�leri b�y�t�p kab�na s��mayacak?/font>

 

TATLI SU ��PURASI

S�d�ka`n�n dekorasyonu, ilk etapta bir Cihangir mekan? duygusunu verebilir. Ama giri�teki tahtada yaz�l?g�n�n m�n�s�ne, a��k renk ah�ap masa tak�mlar�na, bar�n �zerindeki metal i�ki raflar�na bak�p �abuk karar vermeyin. Giri�teki en geni?masa bo�sa, k�rm�z?deri k��e koltu�a kurulun. Ve kendinizi S�d�ka Han�m`�n ellerine b�rak�n.

En az 6-7 �e�it ot bulacaks�n�z, ister b�y�k bir taba�a hepsinden s�yleyin, ister k���k meze tabaklar?halinde sadece sevdiklerinizden se�in. �evket-i bostan her yerde bulunmaz mesela, radika, deniz b�r�lcesi, turp otunun en leziz ve taze olan�n?yiyebilirsiniz. F�st�kl?span class="Apple-converted-space"> peynir, i�ki sofras?i�in ideal. Favay?her yerde yemem, burada mutlaka deneyin ��nk? tad?tuzu tam puan ald?benden. Kopsiya, hamsi veya levrekten yap�lan bir meze? �deal bir rak?arkada��.

Kalamar?b�t�n yiyebilece�iniz i�in sak�n pas ge�meyin- S�d�ka bizzat se�iyor bal�k pazar�ndan. Kald?ki k�zartma olmas�na ra�men kesinlikle a��r de�il. G�n�n bal�klar?aras�nda `tatl?su �ipuras�` varsa �ekinmeden s�yleyin, bu bir espri! Fakat �ok lezzetli bir espri?Sadece sar�msak, zeytinya�� ve su ile f�r�nda pi�irilen bal�k, bu kadar m?g�zel olur? Olmu?i�te! K���k bal�k severseniz, hamsi veya g�m�� isteyin. Ben hayat�mda bu kadar diri, iri ve hafif k�zart�lm�� g�m�� bal��?yemedim, onu da belirteyim. Sa�l�kl?yeme derdinde olanlar hi? �ekinmesin, ��nk?S�d�ka`n�n a���s?ger�ekten �ok ba�ar�l?

Ben her gitti�imde bal�klara, mezelere dalmadan edemedim. Ancak makarna ve et se�enekleri de mevcut. G�nd�zleri civarda �al��anlardan burada yemek yiyen �ok. Hatta ��leden sonralar?da �ay kahve servisi var. Yak�n zamanda evlere servis ba�layacak, yani mezelerden evinize getirtip kendiniz yapm�� gibi hava atabilirsiniz.

S�d�ka`n�n yerine ne meyhane, ne de kafe demek do�ru. Kendisi, �spanyol tapas bar`dan yola ��karak `meze restoran�` diyor. Bu arada nas�l tatl? nas�l c�v�l c�v�l, nas�l da i�ini seven bir gen?kad�n?Elbette bu ruh hali servise de, yemeklere de yans�yor.

Bravo S�d�ka Han�m! Sizi tutabilene a�k olsun!

 

Ne kadar �dedim?

��kisiz ki�i ba��na 35`den fazla tutmuyor. ��kiyle 45 YTL.

Ne kadar �derdim?

�stiklal`de fiyatlar bunun iki misline ��km�� vaziyette arkada�lar! Daha ne diyeyim?

Yemek *****

Ortam ****

Servis ****

Fiyat politikas?*****